10 loại công trình không cần cấp giấy phép xây dựng theo luật xây dựng 2014

  •  Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Theo Luật Xây dựng năm 2014, sẽ miễn giấy phép xây dựng đối với 10 loại công trình sau.

Xin phép xây dựng

Nguồn tham khảo: https://baoxaydung.com.vn/10-loai-cong-trinh-khong-can-xin-giay-phep-xay-dung-289260.html

 

 

Tag: Giấy phép xây dựng, Luật xây dựng.

 

Bài viết khác
Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.
Zalo